TECHNOPOL  AGRO-GAS  Biogaz, Biometan, Wodór

Twój własny GAZ

Nasza oferta obejmuje sprawdzone technologie do produkcji biogazu, uzdatniania biogazu dzięki czemu otrzymujemy biometan jakości gazu ziemnego oraz technologie do produkcji wodoru z biogazu.
Oferta

Biogaz, Biometan, Wodór

Biogaz z obornika i gnojowicy

Dla gospodarstw hodowlanych, takich jak hodowców bydła mlecznego, drobiu, byków i tuczników, właścicieli koni  budowa i eksploatacja biogazowni  oznacza nowe, trwałe możliwości zarobkowania. W obecnej EEG szczególnie promowane jest stosowanie gnojówki i obornika. Czy 75 kW, 99 kW, 150 kW czy więcej – planujemy i budujemy Państwa biogazownię. Wyliczana indywidualnie w zależności od Państwa sytuacji operacyjnej i dostępności substratów.
BIOGAZOWNIA

Biogaz

Biometan

powstaje z biogazu, czyli mieszaniny różnych gazów, powstałych w wyniku przetworzenia organicznych związków zawartych w biomasie. W składzie biogazu znajduje się metan, którego zawartość waha się od 40% do 80%, w zależności od wykorzystywanego surowca. Biometan to oczyszczony biogaz, który jest uzdatniony do jakości gazu ziemnego. Jego skład i właściwości chemiczne nie różnią się znacząco od gazu ziemnego, dzięki temu możliwe jest wtłoczenie i wykorzystanie go w krajowej sieci gazowej.
BIOGAZOWNIA

Biometan

Wodór z biogazu

Instalacja kieruje przepływu biogazu  i miesza go z parą. Mieszanina wpływa do reaktora zakładu. Tam biogaz jest reformowany i wytwarzany jest syngaz. Gaz ten następnie redukuje tlenek żelaza do żelaza. Następnie para wchodzi do reaktora, który ponownie utlenia żelazo do tlenku żelaza – uwalniając wodór o czystości 99,998%.
BIOGAZOWNIA

Wodór

Współpracując

z nami zyskujesz pełen zakres dostępnych technologii uzdatniania biogazu, które są dostępne na rynku, a my dostosowujemy technologię do warunków przyłączenia.
BIOGAZOWNIA

Projekt

Substraty do produkcji

Produkcja biogazu w wyniku fermentacji metanowej jest skomplikowanym procesem biotechnologicznym, który wymaga zapewnienia niezbędnych parametrów środowiskowych wewnątrz zbiornika fermentacyjnego, ale również odpowiedniego przygotowania substratu. Działanie to ma istotny wpływ na stabilną pracę biogazowni. Przygotujemy dla Twojej biogazowni najlepsze odrzywianie z uwzględnieniem twojej produkcji.
BIOGAZOWNIA

Substraty

Krótki czas budowy

zapewniają szybki zysk z biogazowni. Prefabrykowane i precyzyjnie skoordynowane komponenty są szybko i łatwo łączone w celu stworzenia wysokowydajnej instalacji. Jako dostawca kompleksowych usług w zakresie budowy biogazowni przejmujemy i wspieramy monitorowanie wszystkich etapów w fazie budowy i zapewniamy, że  projekt biogazowy spełnia wszystkie wymogi budowlane i bezpieczeństwa od pierwszego wbicia szpadla do uruchomienia.
BIOGAZOWNIA

Budowa biogazowni

Kto zyskuje na rozwoju biogazowni?

Najwięcej na rozwoju biogazowni skorzystają rolnicy, gdyż mogą sprzedawać substrat po cenach rynkowych, ale też sami budować biogazownie. Korzyści odniosą też lokalni przedsiębiorcy i samorządy. Co będzie przynosić największe zyski tym trzem grupom?

Rolnictwo
Dr inż. Kinga Borek z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Państwowego Instytutu Badawczego wskazuje, że rolnik może przeznaczyć część upraw i nawozów (obornik i gnojowica) jako wsad do biogazowni. Z kolei poferment z biogazowni można zastosować jako nawóz, który dzięki separatorowi może być rozdzielony na frakcję stałą i płynną. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (tzw. ustawa o OZE), że biogazownia rolnicza o zdolności produkcyjnej ok. 500 m3/h wytwarza ilość pofermentu, którą można zagospodarować na ok. 1-1,2 tys. ha użytków rolnych rocznie. - Frakcja płynna może być traktowana jako ciecz technologiczna i wykorzystywana do nawadniania i nawożenia pól. Jest to ważny aspekt w przypadku wciąż zmniejszających się zasobów wodnych. Zakup frakcji płynnej może okazać się tańszy, niż wykorzystanie wody z sieci wodociągowej do podlewania pól i ogrodów. Rolnik może zużyć wyprodukowaną energię elektryczną i cieplną na potrzeby własne i gospodarstwa. Wówczas biogazownia nie może być zbyt oddalona, ponieważ przesył ciepła staje się nieopłacalny i wymaga dodatkowych pozwoleń. Tu pojawia się możliwość skraplania.  W Instytucie opracowaliśmy stacje do sprężania i rozprężania biogazu do butli gazowych dla własnych potrzeb, które mogą być wykorzystywane w odbiornikach gazowych, np. kuchenkach gazowych lub ciągnikach na LPG.  Jest to też jedna z możliwości współpracy rolnika z lokalną biogazownią.

Przemysł
W rozwój biogazowni mogą zaangażować się lokalne firmy, które mogą sprzedać odpady i ograniczyć koszty ich przetrzymywania. Mogą to być cukrownie, rzeźnie, browary czy mleczarnie. Jak informuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, w 2022 r. do produkcji biogazu rolniczego zostało użytych ok. 5,7 mln ton surowców. Użyto najwięcej wywaru pogorzelnianego (1,07 mln t), gnojowicy (0,93 mln t), odpadów przetwórstwa spożywczego (0,79 mln t), pozostałości z owoców i warzyw (0,77 mln t) oraz kiszonki z kukurydzy (0,61 mln t).

Samorządy
Instalacje biogazowe, a w przyszłości biometanowe, to źródło dodatkowych przychodów do budżetów samorządów. Jak czytamy w OSR dla projektu ustawy o OZE, najwięcej środków finansowych można uzyskać w wyniku podatku od nieruchomości, który stanowi 2% wartości danej budowli (np. instalacja uzdatniania biogazu, sieć elektroenergetyczna) oraz budynków (np. maszynowni, magazynów). Przychody z tego tytułu mogą sięgnąć ok. 129,6-140 tys. zł rocznie w przypadku instalacji produkcyjnej o wydajności ok. 2 mln m3 biometanu rocznie, a wartość inwestycji sięga 18,5-30 mln zł (35% udział budowli i budynków). Dodatkowo dochodzą środki z tytułu podatku gruntowego, które mogą wynieść 25 tys. zł rocznie (ok. 2,5 ha powierzchni). Podatki płaci też operator sieci gazowej (o ile taka zostanie podłączona), a mogą one wynieść ok. 6 tys. zł rocznie za 1 km sieci średniego ciśnienia oraz ok. 10 tys. zł rocznie od stacji redukcyjno-pomiarowej. Do budżetu samorządu trafia też część podatków od osób fizycznych, czyli kilku pracowników zatrudnionych w biogazowni. Jeżeli biogazownia jest wykorzystywana w ramach wyłącznie działalności rolnej, wtedy płacony jest też podatek rolny.

Ile można zarobić na biogazowni?
Ilość pieniędzy, które można zarobić na biogazowni rolniczej zależy od kilku czynników. Po pierwsze, wielkość biogazowni rolniczej będzie miała wpływ na ilość produkowanej przez nią energii elektrycznej. Po drugie, cena energii elektrycznej wpływa na rentowność biogazowni rolniczej. Po trzecie, koszty uruchomienia i eksploatacji biogazowni rolniczej również wpływają na jej rentowność. Generalnie jednak biogazownie rolnicze mogą być całkiem opłacalnymi inwestycjami.

O czym należy pamiętać, aby inwestycja w biogazownię rolniczą była opłacalna.
Aby inwestycja w biogazownie rolnicze była opłacalna, należy pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, biogazownie rolnicze wymagają znacznej ilości inwestycji początkowych. Po drugie, biogazownie rolnicze mają wysokie koszty eksploatacji. Po trzecie, biogazownie rolnicze muszą być zlokalizowane na obszarach o dużej produkcji odpadów rolniczych. Po czwarte, biogazownie rolnicze mają długi okres zwrotu inwestycji. Mimo to biogazownie rolnicze mogą być bardzo opłacalnymi inwestycjami, jeśli wszystkie te czynniki zostaną uwzględnione przed dokonaniem inwestycji.

Ile biogazu z hektara?
Ilość biogazu produkowanego przez biogazownię rolniczą zależy od rodzaju zastosowanych odpadów rolniczych. Na przykład biogazownie rolnicze wykorzystujące jako substrat obornik mogą produkować do 250 metrów sześciennych biogazu na hektar rocznie. Natomiast biogazownie rolnicze wykorzystujące jako substrat resztki roślinne mogą produkować do 500 metrów sześciennych biogazu na hektar rocznie.

Opłacalność biogazowni rolniczych – studium przypadku.
W celu oceny opłacalności biogazowni rolniczych przeprowadzono studium przypadku w Indiach. W wyniku badania stwierdzono, że biogazownia rolnicza o mocy 1 MW może wygenerować zysk w wysokości Rs. 10 mln (156 tys. USD) rocznie. W badaniu stwierdzono również, że okres zwrotu kosztów dla biogazowni rolniczej wynosi od 3 do 5 lat.

Jakie dofinansowanie dla biogazowni?
Istnieje kilka sposobów na sfinansowanie biogazowni rolniczej. Jednym ze sposobów jest zaciągnięcie kredytu w banku. Innym sposobem jest otrzymanie dotacji rządowych. Ponadto możliwe jest również uzyskanie przychodów poprzez sprzedaż kredytów węglowych. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu – specjalizujemy się w pozyskiwaniu finansowania na biogazownie.

Ile kosztuje założenie biogazowni?
Koszt założenia biogazowni rolniczej zależy od jej wielkości i lokalizacji. Ogólnie rzecz biorąc, można jednak założyć biogazownię rolniczą o mocy 1 MW za około 30 mln Rs. (470 tys. USD).

Podsumowanie.
Biogazownie rolnicze mogą być całkiem opłacalne. Jest jednak kilka rzeczy, o których należy pamiętać, aby inwestycja była opłacalna. Po pierwsze, biogazownie rolnicze wymagają znacznej ilości inwestycji początkowych. Po drugie, biogazownie rolnicze mają wysokie koszty operacyjne. Po trzecie, biogazownie rolnicze muszą być zlokalizowane na obszarach o dużej produkcji odpadów rolniczych. Po czwarte, biogazownie rolnicze mają długi okres zwrotu. Mimo to biogazownie rolnicze mogą być bardzo opłacalną inwestycją, jeśli przed inwestycją uwzględni się wszystkie te czynniki.
+48 665 171 390
biuro@technopolagro.pl
Daleszynek 7, Lubosz k. Poznania
Szukaj